1. Beställning

Alla beställningar omhändertas vanligtvis inom 24 timmar (normal arbetsvecka).

Våra priser kan ändras av omständigheter som SBV autocenter inte råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.

I alla priser ingår moms med 25 %. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser med motsvarande belopp.

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

Vi polisanmäler samtliga beställningar som görs i någon annans namn.

Alla produkter utan pris är inte köpbara förrän pris lämnats och godkänts.

2. Betalning / avgifter

Vi har olika betalningsalternativ

* Förskottsbetalning. Vid förskottsbetalning reserverar vi varorna i 5 dagar. Betalning kan även göras därefter men varorna är inte längre reserverade vilket kan göra att vi inte har allt i lager vid betalningstillfället. Fakturan skickas via mail när ordern är packad.

* Postförskott. Postförskottsavgift tillkommer med 132kr.

* Kontant/Kortbetalning vid hämtning

*Payson. Betala direkt med Payson. Payson samarbetar med VISA/Mastercard och internetbankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.

*Vara utan pris går inte att köpa förrän kontakt tagits med oss.

3. Leverans
Leverans av varor vi har i lager sker normalt samma dag eller dagen efter. Om varan är slut i lager eller är en beställningsvara kan leveransen ta längre tid. Vid leverans till utlandet kontakta oss.

För alla paket som inte hämtas ut debiterar SBV AB kunden en avgift. Avgiften motsvarar de faktiska kostnaderna för returavgift, fraktavgift och hantering.

Frakt enligt posten/DHLs prislista, beroende på vilket fraktsätt du väljer.

Vara utan pris skickas ej förrän giltigt pris skapats av oss.

4. Reklamation och felanmälan
Felanmälan görs till vår support. Returinstruktioner erhålls efter felanmälan gjorts. Vi tar inget ansvar för varor som returneras utan att felanmälan gjorts. Beskriv felet så utförligt du kan. En reklamation blir inte giltig förrän varan är kontrollerad av oss. Om reklamationen inte godkänns returneras varan till kunden och en testavgift debiteras, fn.150,00 plus frakt. Reklamation ska ske inom 30 dagar.

Synliga fel ska anmälas vid mottagande av varan.

När varan returnerats och reklamationen är godkänd av oss återbetalas köpet och vi står för returfrakten. Vid reklamationer tillämpas konsumentköplagen. Vid tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

5. Öppet köp
Vi erbjuder 14 dagars öppet köp. Öppet köp gäller endast obruten förpackning i oskadat skick. Kunden står för returfrakten och ersätts inte för frakt eller andra avgifter i samband med köpet. Återbetalning sker när vi godkänt returen.

Öppet köp gäller ej beställningsvara.

6. Avbeställning
Kunden har rätt att avbeställa en order innan den packats och skickats, OBS gäller ej beställningsvara.

7. Personuppgiftspolicy
Alla personuppgifter  hanteras med största sekretess. Vårt sätt att samla och lagra information följer Personuppgiftslagen, SFS 1998:204. Lagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU. Vi förbinder oss att inte på något sätt lämna ut eller sälja vidare de personuppgifter som vi inhämtar från våra kunder. Vi inhämtar bara den information som vi behöver  för att kunna behandla din order och informationen används bara av oss själva samt de partner vi använder för att kunna genomföra köpet.
Minderåriga (under 18 år) måste ha målsmans godkännande för att få beställa
ifrån oss.

8. Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från under leverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från SBVAB:s sida, som gör att SBVAB ej kan hålla nämnda avtal/ututfästelser, skall utgöra grund till att SBVAB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

9. Förändring av köpvillkor
Vi förbehåller oss rätten att ändra i nuvarande köpvillkor.

10. Support
All support sköts via e-post till info@sbvab.se. Vi kan svara på det mesta, men vissa specifika frågor hänvisas till tillverkaren.

 

Tillagd i varukorgen