Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.